Krojový řád

Zde naleznete Krojový řád Junáka, základní součásti kroje a krojové označení

Kroj světlušek

Jedná se o kroj jirkovské světlušky, která splnila slib a první hvězdu a jednu oborku. Členkou Junáka je  jeden rok.

Světlušky z Ústeckého kraje nosí na pravé kapse znak Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že tento znak není součáístí programu na tvrobu kroje, není na níže uvedeném kroji zobrazen.

Kroj skautek

Jedná se o kroj jirkovské skautky - rádkyně oddílu. Tato skautka splnila slib, první stupeň dle staré stezky, Tři orlí pera a jednu odborku. Členkou Junáka je 6 let.

Vzhledem k tomu, že znalostní stupně dle nové stezky se nosí na pravé kapse, kde skauti Ústeckého kraje nosí krajský znak, má Ústecký kraj výjimku a stupně se nosí, stejně jako stupně dle staré stezky, na levé kapse.

Svůj vlastní kroj si můžete vyvořit na stránkách https://kroj.skauting.cz/.