Historie českého skautingu

1911                Antonín Benjamin Svojsík (A.B.S.), inspirován návštěvou Anglie, založil
                        první český skautský oddíl

1912                první skautský tábor u myslivny Vorlovna pod hradem Lipnicí

                        A.B.S. vydává knihu Základy Junáctví (dnes je považována za
                        skautskou bibli)

                        Popelka Biliánová začala skautské prvky uplatňovat v prázdninových
                        osadách

1914                založen spolek Junák – Český skaut (po neúspěšných snahách zapojit
                        skauting do Sokola)

                        Vlasta Štěpánová (Koseová) společně s Annou Berkovcovou zakládá dívčí
                        skauting – první skautská družina Sasanky

11. 1. 1915      dívčí skauting byl organizován ve společném ústředí s chlapci v Junáku

1919 – 1938    zlatá éra československého skautingu, skauty bylo mnoho známých
                      osobností (pozdější prezident Edvard Beneš, básník Jiří Wolker, lékař
                      Josef Charvát, Alois Rašín, Prokop Drtina a další)

1919                několik samostatných skautských organizací se sdružilo do Svazu junáků –
                       skautů RČS – náčelníkem se stal A.B. Svojsík, náčelnicí E. Milčicová

1922                Svaz junáků – skautů RČS se stává jedním ze zakladatelů
                       chlapeckého skautského ústředí
(později WOSM)

1928                Československo se stává jedním ze zakládajících členů WAGGGS

1938                zánik Svazu junáků – skautů a sloučení skautských organizací
                       v Československu do spolku Junák

28. října 1940  Junák byl dekretem státního tajemníka Protektorátu, K. H. Franka, zrušen

                        skautské hnutí však pokračovalo dále v ilegalitě a částečně v exilu

1945                ihned po skončení 2. sv. v. dochází k obnově českého skautingu ve
                       sjednocené organizaci Junák

1948                Junák byl násilně včleněn do Svazu československé mládeže, začaly
                       politické procesy se skautskými činovníky

1950                Junák byl zrušen

29. 3. 1968      obnovení Junáka pod vedením Rudolfa Plajnera

léto 1968         po 20-ti letech proběhly skautské tábory

11/1968           na III. junáckém sněmu schváleny nové stanovy Junáka

                      Junák byl nucen vstoupit do Sdružení organizací dětí a mládeže, byl
                      změněn skautský slib (pod vlivem okupace republiky)

únor 1970        KSČ rozhodla o převedení Junáka do Pionýrské organizace

2. 12. 1989      3. obnovení Junáka

1989                * Svaz skautů a skautek jako samostatná skautská organizace
                       (mimo Junáka)

1990                Junák opětovně přijat do WOSM i WAGGGS

                        * YMCA – Skaut – v rámci mezinárodní křesťanské organizace YMCA,
                        2. samostatná skautská organizace, s Junákem udržuje dobré vztahy

1993                vzhledem k rozdělení republiky byl Junák rozdělen na 2 organizace

1996                opětovné přijetí do WOSM a WAGGGS

1999                z Junáka se odštěpila organizace Skaut – český skauting ABS