Hymny

Skautská hymna

Hudba: Karel Kovařovic
Text: F. B. Procházka

Junáci, vzhůru, volá den,
luh květem kývá orosen,
sluníčko blankytem, pílí,
před námi pouť vede k cíli.
Junáci, vzhůru, volá den,
junáci, vzhůru, volá den.

Junáci, vzhůru, volá den.
Buď připraven! Buď připraven!
V obraně dobra a krásy
dožiješ vlasti své spásy.
Junáci, vzhůru, volá den.
Buď připraven! Buď připraven!

 

 

Česká státní hymna

Hudba: František Škroup
Text: Josef Kajetán Tyl

Kde domov můj?
Kde domov můj?!
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě stkví se jara květ -
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země -
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

*Kde domov můj?
Kde domov můj?!
Znáte v kraji bohumilém
tiché duše v těle čilém,
jasnou mysl, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar:
to je Čechů slavné plémě,
Mezi Čechy – domov můj!
Mezi Čechy - domov můj!

 

*2. sloka státní hymny je nepovinná, zpravidla se nezpívá.