Základní znalosti skautek

Zákon skautek

 1. Skautka je pravdomluvná.
 2. Skautka je věrná a oddaná.
 3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným.
 4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky.
 5. Skautka je zdvořilá.
 6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdkyň.
 8. Skautka je veselé mysli.
 9. Skautka je hospodárná.
 10. Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích.

Heslo skautek:

Buď připravena!

Denní příkaz:

Vykonej denně alespoň jeden dobrý skutek.

Slib skautek:

Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe

 • sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
 • plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
 • duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním.

Přehled základních znalostí

Zde naleznete soubor základních znalostí, které byste měly znát. Informace přepiště do skautského zápisníku.