Putování s Lucinkou

Celý skautský rok bude družinu Mirach provázet hra Putování s Lucinkou. Světlušky budou celý rok putovat s Lucinkou strastiplnou cestičkou. K tou jim napomůže i jejich Cestička. Která se dostane nejdále? Na konci strastiplné cesty bude čekat bohatá odměna.

Postoupit lze pravidelnou účastí na schůzkách a výpravách, včasnými příchody, plněním úkolů, aktivitou na schůzkách a výpravách apod.

Všechny úkoly, za něž lze postoupit a jejichž splnění musí probíhat mezi schůzkami, se budou objevovat na těchto stránkách, aby nebyly znevýhodněny ty, které se schůzky, na níž bude úkol vyhlášen, nezúčastní. U úkolů je v hlavičce vždy stanoven termín, do kterého je potřeba úkol splnit.

Zde naleznete také obecná pravidla, kolik bodů je možné za co získat nebo ztratit. Kromě toho budou samozřejmě probíhat náhodně vyhlášené body, které v pravidlech nejsou stanoveny.