Základní znalosti světlušek

Zákony světlušek:

1) Světluška mluví vždy pravdu.

2) Světluška je poslušná.

3) Světluška pomáhá jiným.

4) Světluška je statečná a veselá.

5) Světluška je čistotná.

Heslo světlušek:

Pamatuj!

Příkaz:

Buď lepší dnes než včera.

Slib světlušek:

Slibuji, že se budu snažit:

  • hledat Pravdu a Lásku,
  • být prospěšná své vlasti
  • a zachovávat zákony světlušek.