Obecné bodové hodnocení

Na této sttránce je uvedeno obecné bodové hodnocení do celoroční hry. Seznam bude průběžně doplňován. Kromě níže uvedených bodů lze získat další body za aktivitu na schůzkách a výpravách splněné úkoly apod. Tyto body budou stanoveny individuálně dle náročnosti

Hodnoceno

Počet bodů

Včasný příchod na schůzku (tj. v klubovně do 16:25)

3

Příchod do 16:35

2

Příchod do 16:45

1

Pozdější příchod nebo omluvená schůzka

0

Neomluvená schůzka

-3

Účast na výpravě

5

Omluvená neúčast na výpravě

0

Neomluvená neúčast na výpravě

-5

Včas splněný úkol na doma

3 – 5

O týden později donesený úkol na doma (neplatí při omluvené neúčasti)

½ původních bodů

O 2 týdny později odevzdaný úkol

0

Později odevzdaný úkol

záporný původní počet

Připravená a řádně vysvětlená hra

3

Splněný bod cestičky

1

Vybavení na schůzku

0-3