Bodované úkoly

Hry - průběžné (3 body)

16.02.2010 00:00
Na libovolnou schůzku si kdokoliv může připravit hru, kterou vysvětlí všem ostatním a společně si ji zahrajeme. O tom, že máte připravenu hru, informujte Najču nebo Bahno nejpozději 5 minut před začátkem schůzky. Z časových důvodů bude povolena maximálně 1-2 hry připravené členkami za schůzku. V...